Návody • rady

Zdieľajte nás

sledujte náš

4 DÔLEŽITÉ ÚKONY PRED ZALOŽENÍM TRÁVNIKA

Marec 2022

Založenie trávnika je jedna z posledných úprav pri stavbe domu, napriek tomu je dôležité urobiť niektoré prípravné práce už niekoľko týždňov dopredu.  Nižšie v článku vám dáme 4 tipy ako si samotnou prípravou môžete zabezpečiť, že váš trávnik bude dlhodobo zdravý, krásny a vy si budete užívať jeho výhody naplno.

1. Odstránenie odpadu

Všetok stavebný odpad ako sú zvyšky tehál, betónu, kamene, plechy a podobne, treba vyzbierať z celej plochy, kde bude budúci trávnik.  Ideálne je odstrániť takýto veľký odpad úplne, avšak nie vždy je to možné. Ak je už na ňom navezená vrstva zeminy a je udupaná od ťažkých strojov, je dobré odstrániť takýto odpad aspoň do hĺbky pol metra. Takisto kamene s priemerom väčším ako 7-8 cm treba vyzbierať.

2. Hydroizolácia obrubníkov

Plocha, kde bude trávnik, je u väčšiny novostavieb ohraničená chodníkmi, ktoré majú betónové obrubníky. Tieto betónové obrubníky je ideálne natrieť hydroizoláciou na betón, aby v budúcnosti neodvádzali trávniku vlahu a aby trávnik pri okrajoch nevysychal. Lacnejšia možnosť je použitie nopovej fólie, ktorou oddelíte betón od trávnika, avšak esteticky to nemusí vyzerať tak dobre ako keby ste použili hydroizoláciu.

3. Dorovnanie terénu kvalitnou ornicou

Ak máte terén vyčistený od odpadu, kameňov a všetkých nežiaducich predmetov a takisto máte odizolované aj obrubníky, môžete si dorovnať terén kvalitnou ornicou. A naopak, ak máte zeminy príliš veľa, je potrebné ju odstrániť a dorovnať do požadovanej výšky. Terén sa väčšinou dorovnáva na výšku 1,5 cm pod obrubníky, vtedy sa trávnik dobre kosí a esteticky to vyzerá prirodzene a pekne.

Čo ak už nepotrebujem navážať ornicu a mám nekvalitnú zeminu?

V prípade, že nemáte kvalitnú ornicu, je ideálne, aby ste na vrchné podložie celej plochy zapracovali trávny substrát. Trávny substrát sa dáva vo vrstve 1,5 až 3 cm. Trávny substrát obsahuje všetky potrebné látky na zdravý  rast trávnika a trávnik v ňom vyrastie rýchlejšie,  hustejšie a do budúcnosti bude mať kvalitnejší základ.  Trávny substrát sa zapracováva až nakoniec – teda až  vtedy, keď už máte celú plochu odburinenú, sfrézovanú, upravenú a finálne zrovnanú.

4. Polievanie a odstránenie buriny

Ak už máte dorovnaný terén, bude potrebné ešte odstrániť burinu. Ak ste navážali na pozemok novú ornicu, ideálne je pár týždňov ju polievať, nech všetka burina vyrastie. Následne ju môžete odstrániť totálnym herbicídom, napríklad Roundup-om. Ak už máte na pozemku staršiu zeminu dlho, polievať ju už nemusíte, stačí, keď odstránite tú burinu, ktorá sa tam nachádza.  Ak je pozemok extrémne zaburinený, bude potrebné urobiť postrek totálnym herbicídom viac krát. Približne po 10 – 14 dňoch burina vyschne a môžete ju čo najviac vykosiť krovinorezom.

 

Následne sa môže celá plocha pripraviť na založenie trávnika. Najvhodnejší spôsob opracovania pôdy je sfrézovanie pôdy trávnikovým zakladačom, teda spätnou frézou.  Spätná fréza dokonale prekyprí pôdu do hĺbky až 15 cm, vytriedi zvyšné nežiaduce predmety z pôdy a pripraví zeminu na ručné modelovanie terénu.  Terén sa následne špeciálnymi hrabľami, prípadne bránami, upravuje a modeluje do požadovaného tvaru a roviny. Keď je terén upravený, vyčistený a zrovnaný, vysieva sa naň trávne osivo a hnojivo a celá plocha sa povalcuje.  Ak nemáte vhodné technické a strojové vybavenie, môžete sa obrátiť na nás a my vám radi založíme krásny, nový trávnik.